دکتر مسلم صفرپور

Dr. Moslem Safarpour

دكتر مسلم صفر پور

دكتر مسلم صفر پور متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، عضو انجمن متخصصین پوست ایران و همچنین عضو انجمن ملی نخبگان ایران می باشند.

  • دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  • عضو انجمن ملی نخبگان ایران
  • عضو انجمن متخصصین پوست ایران
  • نفر اول دانشگاه در طی تحصیل دوره پزشکی عمومی

جناب آقای دکتر مسلم صفرپور در سال 1388 موفق به اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند که در طی تحصیل دوره پزشکی عمومی نفر اول دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند،دکتر صفرپور در سال 1392 با تخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر از دانشگاه علوم پزشکی اهواز فارغ التحصیل گردیدند. دکتر مسلم صفرپور عضو انجمن متخصصین پوست ایران و همچنین عضو انجمن ملی نخبگان ایران می باشند.

مشاوره رایگان (کلیک کنید)